Debata o euro

18 lutego planujemy zorganizować w Ministerstwie Finansów debatę na temat wejścia Polski do strefy euro.

Już dzisiaj, kiedy o zagrożeniu rozpadem strefy euro możemy mówić w czasie przeszłym, powinniśmy określić mniej więcej kiedy i po jakich przygotowaniach chcemy przyjąć euro.W zasadniczy sposób już poprawiliśmy finanse publiczne, poprzez daleko idące reformy strukturalne takie jak reforma emerytalna. To dzięki nim w ciągu trzech lat (2010-2013) obniżyliśmy, według obliczeń Komisji Europejskiej, strukturalny deficyt sektora publicznego o ok. 5,8 pkt. proc. PKB, czyli o ponad 90 mld zł.

Chcemy przystąpić do strefy euro wtedy, kiedy będziemy naprawdę dobrze przygotowani. Będziemy gotowi ogłosić termin wejścia, jak będziemy pewni, że go dotrzymamy. To będzie od nas wymagało dalszych reform. Musimy być gotowi te reformy stopniowo, nie szokowo, ale, stanowczo i skutecznie wprowadzać.
Trwa ładowanie komentarzy...