O autorze
Jacek Rostowski. Od listopada 2007 do 2013 roku minister finansów w rządzie Donalda Tuska, poseł na Sejm VII kadencji, wcześniej wieloletni wykładowca akademicki na University of London. W 1995 r. mianowany profesorem ekonomii przez uczelnię Central European University w Budapeszcie. Tam też pełnił dwukrotnie funkcję dziekana Wydziału Ekonomii (1995-2000 i 2005-2006), współzałożyciel Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Syn Romana Rostowskiego – osobistego tłumacza Tomasza Arciszewskiego, premiera RP na uchodźstwie. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce integracji Unii Europejskiej, polityki monetarnej, polityki kursowej i transformacji gospodarek postkomunistycznych. Prywatnie wielbiciel Queen, Cream i Jacques’a Brel’a oraz Szekspira i Sławomira Mrożka.

Facebook
Twitter

Zagranica postrzega nas lepiej niż my samych siebie

Są trzy główne wskaźniki wiarygodności państw czy instytucji: ratingi, rentowności obligacji oraz CDS-y (ang. credit default swaps), czyli koszty ubezpieczenia papierów dłużnych.

W piątek polskie CDS-y pięcioletnie wyniosły 77,2 punkty bazowe i ich ceny notowane były poniżej estońskich. Tym samym niższe ceny CDS-ów mają już tylko cztery (!) kraje strefy euro: Austria, Niemcy, Holandia i Finlandia. Oznacza to, że – według tej miary – Polska jest w tej chwili bardziej wiarygodna niż 11 krajów strefy euro (bez Luksemburgu i Malty – brak danych) takich jak Francja czy Belgia.

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej Polska w latach 2010-13 ograniczy deficyt strukturalny o 5,8 pkt. proc., czyli o prawie 98 miliardów złotych! Jesteśmy wśród liderów konsolidacji finansów publicznych w Unii Europejskiej. Zadłużenie w relacji do PKB w Polsce spadło po raz pierwszy od 2007 r. – taka sytuacja miała miejsce w 2012 r. jedynie w pięciu krajach UE. To wszystko składa się na rosnącą wiarygodność Polski.

Jeden z moich Wiceministrów – odpowiedzialny za dług publiczny – powiedział mi ostatnio, że jak wyjeżdża na spotkania z inwestorami to od razu poprawia mu się humor, ponieważ Polska jest za granicą bardzo dobrze postrzegana. Znacznie lepiej niż my postrzegamy samych siebie.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...