O autorze
Jacek Rostowski. Od listopada 2007 do 2013 roku minister finansów w rządzie Donalda Tuska, poseł na Sejm VII kadencji, wcześniej wieloletni wykładowca akademicki na University of London. W 1995 r. mianowany profesorem ekonomii przez uczelnię Central European University w Budapeszcie. Tam też pełnił dwukrotnie funkcję dziekana Wydziału Ekonomii (1995-2000 i 2005-2006), współzałożyciel Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Syn Romana Rostowskiego – osobistego tłumacza Tomasza Arciszewskiego, premiera RP na uchodźstwie. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce integracji Unii Europejskiej, polityki monetarnej, polityki kursowej i transformacji gospodarek postkomunistycznych. Prywatnie wielbiciel Queen, Cream i Jacques’a Brel’a oraz Szekspira i Sławomira Mrożka.

Facebook
Twitter

Debata o euro

18 lutego planujemy zorganizować w Ministerstwie Finansów debatę na temat wejścia Polski do strefy euro.

Już dzisiaj, kiedy o zagrożeniu rozpadem strefy euro możemy mówić w czasie przeszłym, powinniśmy określić mniej więcej kiedy i po jakich przygotowaniach chcemy przyjąć euro.

W zasadniczy sposób już poprawiliśmy finanse publiczne, poprzez daleko idące reformy strukturalne takie jak reforma emerytalna. To dzięki nim w ciągu trzech lat (2010-2013) obniżyliśmy, według obliczeń Komisji Europejskiej, strukturalny deficyt sektora publicznego o ok. 5,8 pkt. proc. PKB, czyli o ponad 90 mld zł.

Chcemy przystąpić do strefy euro wtedy, kiedy będziemy naprawdę dobrze przygotowani. Będziemy gotowi ogłosić termin wejścia, jak będziemy pewni, że go dotrzymamy. To będzie od nas wymagało dalszych reform. Musimy być gotowi te reformy stopniowo, nie szokowo, ale, stanowczo i skutecznie wprowadzać.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...